• Volejte : +420 775 963 411
  • info@surenesstax.cz
ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY

Víme, že nepotřebujete pouze jen zpracovat účetnictví, daňovou evidenci, sestavit daňové přiznání, ale také třeba vystavit fakturu, aby obsahovala všechny náležitosti. Vystavit příkaz k úhradě, abyste si byli jisti, že jste správně odeslali platbu daně, zdravotního pojištění, sociálního pojištění a nevznikl Vám nedoplatek či penále. Vypracovat pracovní smlouvu, dohodu, písemně oznámit změnu na příslušný státní orgán nebo vyřídit třeba potvrzení o bezdlužnosti pro žádost o dotaci na zaměstnance. A co obsluha datové schránky? Nezvládnete to? Nevadí. Proto za Vás tyto a jiné administrativní práce uděláme a předáme Vám pouze hotový výsledek.

Pomůžeme Vám
  • obsluhovat datovou schránku
  • vystavit fakturu
  • vystavíme příkaz k úhradě
  • sepíšeme oznámení o změně identifikačních údajů pro orgán státní správy
  • vypracujeme pracovní smlouvu
  • vypracujeme dohodu o provedení práce
  • vypracujeme dohodu o pracovní činnosti
  • zajistíme potvrzení o bezdlužnosti
  • zastoupíme Vás u kontroly orgánu státní správy
error: Content is protected !!