Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vzniká s účinností od 1.1.2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení. Jedná se o nový druh daňového tvrzení obsahující vybrané údaje o plněních, které plátce vykazuje ve svém daňovém přiznání k DPH. Za nepodání kontrolního hlášení hrozí sankce.

Povinnost podávat kontrolní hlášení mají jak fyzické osoby, tak právnické osoby.

Prvním obdobím, za které se podává první kontrolní hlášení, je leden 2016 u měsíčních plátců DPH, respektive 1. čtvrtletí 2016 u čtvrtletních plátců DPH.

Podrobnosti najdete zde 2015_KH_letak

Zdroj: Finanční správa