Pokud dodavatel neoprávněně snížil daňovou povinnost, je povinen provést opravu v dodatečném daňovém přiznání DPH a podat následné kontrolní hlášení.

Pokud plátce odvedl méně, než odvést měl, například odvede sazbu 15 % a měl odvést 21 %, pak se postup neřídí § 43 zákona o DPH. Povinnost daň odvést ve správné výši vychází z § 141 daňového řádu. Podle něj vzniká povinnost podat dodatečné přiznání a rozdíl na dani odvést.

Oprava ve prospěch státu tak nemá pravidla přesně vymezena v zákoně o DPH, lze však použít ustanovení o opravném daňovém dokladu. Na jeho základě lze na straně odběratele uplatnit zbylou část nároku na odpočet v okamžiku, kdy bude mít k dispozici opravný daňový doklad.

Na opravný daňový doklad podle § 45 zákona o DPH se uvádějí pouze rozdíly. Pokud je například původní základ daně 100 000 Kč, odvedl daň 15 000 Kč (ale měla být 21 000 Kč), pak opravný daňový doklad je na rozdíl mezi opraveným a původním základem daně 0, rozdíl mezi opravenou a původní výší daně 6 000 Kč.

Na straně dodavatele jde o důvod pro dodatečné přiznání a následné kontrolní hlášení.

Na straně odběratele lze uplatnit zbylou část nároku na odpočet až na základě opravného daňového dokladu v řádném přiznání a řádném kontrolním hlášení.

 

Zdroj: Verlag Dashöfer