• Volejte : +420 775 963 411
  • info@surenesstax.cz

Účetnictví, Daňová evidence

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE

Každý podnikatelský subjekt je podle zákona povinen vést účetnictví. Nikoli každý podnikatelský subjekt však vnímá účetní službu jako přínos pro sebe. Účetnictví ale může přinést data, která budou zásadní pro další fungování podnikatele. Správně nastavíme vedení Vašeho účetnictví, daňové evidence a budeme Vás pravidelně informovat o záležitostech ovlivňujících výši Vašeho zisku.

Zbavíme Vás všech starostí spojených s účetnictvím.

 

Pomůžeme Vám
  • správně nastavit začátky Vašeho podnikání
  • zpracovat účetnictví
  • zpracovat daňovou evidenci
  • správně rozhodnout o daňových a nedaňových výdajích
  • povedeme evidenci majetku
  • správně zvolíme odpisy majetku ke snížení Vašich daní
  • vytohovíme vnitropodnikové směrnice
  • zajistíme přechod k nám z jiné účetní kanceláře
  • zasíláme účetní závěrku (dle zákona) do obchodního rejstříku
error: Content is protected !!