Bude zákazník u pokladny čekat na spojení, aby si mohl odnést účtenku? Je zákazník povinen převzít účtenku? Bude zavedena účtenková loterie, a pokud ano, tak v jaké podobě?

Bude zákazník u pokladny čekat na spojení, aby si mohl odnést účtenku?

Nebude. Pokud nebude spojení fungovat, může podnikatel vytisknout účtenku bez unikátního kódu. Musí ale poslat data dodatečně, do 48 hodin.

Je zákazník povinen převzít účtenku?

Stejně jako většina zemí, kde již některá z forem evidence tržeb funguje, hodlá i Česká republika zákazníky motivovat pozitivně. Z návrhu zákona byla proto povinnost zákazníka účtenku převzít úplně odstraněna. Je na rozhodnutí každého jednotlivce, zda si účtenku fyzicky převezme.

Bude zavedena účtenková loterie a pokud ano, tak v jaké podobě?

Ministerstvo financí plánuje zavedení doplňkových nástrojů, které by podpořily efektivitu systému elektronické evidence tržeb. Jedním ze silných motivačních nástrojů může být i tzv. účtenková loterie, jejíž úprava byla vložena přímo do Zákona o evidenci tržeb.

Ačkoliv ještě probíhají debaty o její konkrétní podobě, budovaný systém s ní počítá a bude na ni připraven. Záměrem Ministerstva financí je poučit se i z těch negativních zkušeností ze zahraničí, kde po určité době přestala být účtenková loterie pro spotřebitele atraktivní. Některé analýzy ukazují, že její pravidelné pořádání může vést k nežádoucímu „kupčení“ s účtenkami s cílem maximalizovat šanci na výhry. Proto v současné fázi zvažujeme spíše nepravidelné, tematické nebo regionálně zaměřené loterijní kampaně, které by udržely zájem a motivaci spotřebitelů vyžadovat od svého obchodníka účtenku a nepřímo ho tak nutily evidovat tržby, spíše než pravidelné losování.

Zdroj: Finanční správa