• Volejte : +420 775 963 411
 • info@surenesstax.cz
REPORTING

Pokud se pravidelně nevěnujete svým výsledkům ze své činnosti a nemáte dostatek podkladů k rozhodnutí, stává se, že máte neúplné informace a nemůžete v čas vyřešit nastávající problém, který ovlivní Vaše budoucí podnikání. Proto je nutné nechat se průběžně informovat o výsledcích svého podnikání.

Potřebujete informace o tom, jak se daří Vašemu podnikání a průběžně sledovat své příjmy a výdaje? Potřebujete snížit svůj daňový základ? Nemusíte si pro sebe nikde zaznamenávat zvláštní evidenci, poznámky. Vše Vám zajistíme a dopředu připravíme kdykoliv budete chtít.

S námi získáte
 • přehled závazků
 • přehled pohledávek
 • Rozvahu
 • Výkaz zisku a ztrát (Výsledovku)
 • výpočet předběžné roční daně z příjmu
 • výši obratu za uplynulé období (důležité pro stanovení překročení hranice k DPH)
 • neuhrazené daňové povinnosti
 • ekonomické a finanční ukazatele
 • analýzu nákladů
 • analýzu největších odběratelů
 • analýzu největších dodavatelů
error: Content is protected !!